O’zbek tili va adabiyotining taraqqiyot yo’nalishlari va innovatsiyalar

TuzuvchiXolmanova Z.T, ToshDO‘TAU “O‘zbek tilini o‘qitish metodikasi” kafedrasi professori, filol.f.d.
Yusupova R.D, ToshDO‘TAU “O‘zbek adabiyoti tarixi va matnshunosligi” kafedrasi, filol.f.n.
TaqrizchiMengliyev B.R, ToshDO‘TAU professori, filol.f.d.
Nikadambayeva H, O‘zMU geografiya fakulteti p.f.n. dots.
Sahifasi88
Sana2016
Ko`rishlar soni1