Kompyuter lingvistikasi asoslari

TuzuvchiXolmanova Z.T, ToshDO‘TAU “O‘zbek tilini o‘qitish metodikasi” kafedrasi o‘qitish metodikasi” kafedrasi
TaqrizchiMuxammedova S,ToshDO'TAU, “Til o‘qitishdagi zamonaviy ped texnologiyalari” kafedrasi professori, f.f.d.
Sahifasi64
Sana2016
Ko`rishlar soni17