Filologiya ta’limida ilg’or xorijiy tajribalar

TuzuvchiA.Erkinov, filologiya fanlari doktori
Z.Mirzayeva, filologiya fanlari nomzodi
TaqrizchiZ.Abdirashidov PhD, falsafa doktori
Sahifasi73
Sana2016
Ko`rishlar soni1