MUMTOZ POETIK ASARLAR TAHLILIDA ZAMONAVIY USULLAR

TuzuvchiH.Dadaboyev, filol.f.d., professor, ToshDO‘TAU
Taqrizchi
Sahifasi66
Sana2019
Ko`rishlar soni6

Zamonaviy adabiyotshunoslikning nazariy-metodologik asoslari

TuzuvchiB.Karimov, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti “Adabiyot nazariyasi va zamonaviy adabiy jarayon” kafedrasi mudiri, filologiya fanlari doktori
TaqrizchiL.Toshmuxamedova,
U.Jo‘raqulov
Sahifasi81
Sana2019
Ko`rishlar soni4

O‘ZBEK TILSHUNOSLIGINING NAZARIY-METODOLOGIK MUAMMOLARI

TuzuvchiBaxtiyor Mengliev
TaqrizchiD.Lutfullaeva, З.Холмонова
Sahifasi105
Sana2019
Ko`rishlar soni3

O‘ZBEK FOLKLORSHUNOSLIGINING MUAMMOLARI

TuzuvchiTurdimov Sh.G
TaqrizchiKarimov B.
Sahifasi78
Sana2019
Ko`rishlar soni2

O‘ZBEK FILOLOGIYASINING ZAMONAVIY YO‘NALISHLARI

TuzuvchiXolmanova Z.T
TaqrizchiMengliev B.
Sahifasi92
Sana2019
Ko`rishlar soni

ADABIYOT O‘QITISH METODIKASI

TuzuvchiQ. Yo‘ldoshev
TaqrizchiR. Niyozmetova
Sahifasi119
Sana2019
Ko`rishlar soni4