Tarjima nazariyasi va amaliyoti

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI

 

Ro‘yxatga olindi

№_____________

“____”______201___yil

O‘zbekiston Respublikasi
Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirining
201___yil “___”____________ dagi
___- sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan.

 

 

 

“TARJIMA NAZARIYASI VA AMALIYOTI”
YO‘NALISHI BO‘YICHA OLIY TA‘LIM MUASSASALARI PEDAGOG KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH KURSINING O‘QUV DASTURI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toshkent – 2016

Matnlarda xatolikka ko`zingiz tushsa, xato jumlani tanlab Ctrl+Enter tugmalariga bosing va bu haqda administratorga xabar yuboring.